בניית אתר נגיש - כל מה שחשוב לדעת

אתר אינטרנט נגיש הוא אתר המאפשר לכל אדם עם כל סוג של מוגבלות לגלוש בו בנוחות ובקלות. כדאי לדעת כי בשנת 1988 נחקק בישראל חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ומכוחו הותקנו מגוון תקנות הנוגעות לנושא הנגישות. בין התקנות מכוחו של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אושרו גם תקנות השירות ובהן יש התייחסות לנושא הנגשת אתרי אינטרנט. בניית אתר נגיש מחייבת הכרות את התקן המחייב, לכן מומלץ להנגיש את האתר על ידי מומחים מחברה מוסמכת להקמת ולשדרוג אתרים מונגשים.

חוק הנגשת אתרים פורסם ברשומות בחודש אוקטובר 2017, מטרת החוק היא לסייע לאנשים עם מוגבלות לקבל שירות מיטבי באתרי האינטרנט, בדיוק כמו שאר הציבור בישראל. אתר מונגש הוא אתר שבוצעו בו התאמות שונות בהתאם לתקן הישראלי ת"י 5568. התאמות הנגישות באתרים מאפשרות לאנשים עם מוגבלות כמו עיוורים, אנשים עם מגבלות ראייה או שמיעה ואנשים עם מוגבלות פיזית בידיים או מוגבלות קוגניטיבית ועוד, לעשות שימוש בשירותים ובמידע המוצעים באתר.

חובת הנגשת האתר חלה על אתרי אינטרנט המספקים שירות לציבור על ידי גוף ציבורי או במקום ציבורי, ובהתאם לרשימת השירותים המפורטים בתוספת השנייה לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. בין תחומי השירות החייבים להיות מונגשים ניתן למצוא שירותי בריאות, חינוך, בידור, ספורט, רווחה, תיירות, תחבורה, תרבות ודת, מסחר, אנרגיה, בנקאות, אשראי, ביטוח ופנסיה.

גורמים החייבים להנגיש את האתרים שהם מפעילים

 • גוף פרטי הפועל למטרות רווח, למשל עוסק מורשה או חברה בע"מ.
 • גוף הפועל ללא מטרות רווח כמו עמותות המספקות שירות מסוים לציבור.
 • גופים ציבוריים כמו רשויות מקומיות, משרדים ממשלתיים, רשויות ציבוריות וכו'.

 

פטור מחובת הנגשת האתר

החוק מכיר בפטור מחובת ההנגשה של אתרים מסוימים. ניתן לקבל פטור מהנגשת האתר במקרים הבאים:

 • הנגשת האתר כרוכה בעול כלכלי כבד ומשמעותי לבעלי האתר, אך רשויות ציבוריות לא זכאיות לפטור זה.
 • אי היתכנות טכנולוגית.
 • אתר המספק שירותים ו/או מידע למעט אנשים.

 

אתר נגיש

אם האתר שלכם לא מונגש עליכם לבדוק האם חלה עליכם חובה בהנגשת השירות המסופק באמצעות אתר האינטרנט שלכם. ניתן לבצע בדיקת נגישות אתר באמצעות מילוי קובץ לבדיקת נגישות לתכני אינטרנט המופיע באתר משרד המשפטים. החובה בהנגשת האתר חלה על בעלי האתר, מי שמחזיק בו או המפעיל שלו. ראוי לציין כי בניית אתר נגיש היא חובה על פי החוק הקיים, בהתאם להוראות שנקבעו. יש להנגיש את האתר על פי תקנות נגישות השירות סימן ג' ועל פי התקן הישראלי 5568, ואין אפשרות להסתפק רק בתוסף ייעודי כמו סרגל נגישות.

רמות הנגישות השונות

החוק מגדיר שלוש רמות מנגישות שונות לאתרים:

רמת נגישות  Aהרמה הבסיסית ביותר של נגישות אתרים, מתייחסת לאתרים בבעלות המגזר הפרטי בלבד ורמה זו תקפה גם לאתרים שהונגשו לפי אוקטובר 2014 ואתרים שקיבלו פטור עקב נטל כלכלי כבד. השינויים הנדרשים באתר אינם מהותיים והם מתמקדים בעיקר בנראות ובחזות האתר והטקסטים המופיעים בו.

רמת נגישות AA רמה בינונית של נגישות האתר הדרושה לכלל האתרים באינטרנט שהונגשו אחרי אוקטובר 2014, לרבות אתרים של רשויות ציבוריות ואתרים מטעם הרשויות הנ"ל. כדי להנגיש את האתר יש לבצע שינויים בעיצובו וברובד התכנות, לרבות הנגשת סרטונים, הוספת כתוביות לסרטונים, ערוץ שמע לכבדי שמיעה, טקסטים קריאים, אפשרות לניווט באמצעות המקלדת ועוד.

רמת נגישות AAA רמת הנגישות הגבוהה ביותר, רוב אתרי האינטרנט פטורים מהנגשת האתר שלהם ברמה זו. הדרישות מתייחסות לרובד התכנותי, לעיצוב, לטקסטים ועוד, למשל קטעי וידאו עם כתוביות ותרגום לשפת הסימנים, אפשרות להשמעת טקסטים באמצעות קובצי שמע בשידור חי, עיצוב המאפשר קריאה נוחה ונהירה ועוד.

פרמטרים שהופכים אתר לנגיש – איך להפוך אתר לנגיש?

כדי להפוך אתר לנגיש יש לפעול על פי הנחיות התקן הישראלי 5568. אם מתכננים להקים אתר חדש כדאי לקבל שירות בניית אתרים נגישים מחברה מוסמכת המתמחה בתחום זה.

ההנחיות הכלליות להנגשת אתרים משתנות בהתאם לרמת הנגישות החייבת על פי התקן, ולהנגשת אתר לרמה AA יש לבצע בין היתר את השינויים הבאים:

 • הוספת מנוע חיפוש מובנה באתר עם מפת אתר.
 • אפשרות לשינוי צבעים וגודל גופן באתר.
 • הטמעת מנגנון קולי מסוג CAPUCHE.
 • הטמעת טכנולוגיות ייעודיות לאנשים עם מוגבלות כמו מסך ברייל לעיוורים.
 • תוכנה קוראת מסך ואפשרות גלישה באמצעות מקשי TAB וחיצים במקלדת, ללא שימוש בעכבר.
 • הוספת כותרות לתמונות, סרטונים, קישורים ועוד (ALT).
 • שינוי הטקסטים באתר והוספת כותרות HEADER באופן מדורג והיררכי.
 • אפשרות לדלג בעזרת המקשים לאזורים המרכזיים באתר.
 • אפשרות למילוי טפסים בעזרת תוויות LABELS בשדות הטופס (תגיות Label עם מאפיין "for-"id).
 • טפסים עם הוראות מדויקות כדי לסייע בהזנת הקלט.
 • הוספת כתוביות לסרטונים המופיעים באתר.
 • הנגשת מסמכים וטפסים מצורפים.
 • פרסום הצהרת נגישות באתר, מומלץ להוסיף גם לוגו המציין כי האתר מונגש.
 • הקראת הודעות שגיאה מובנית בטפסים.
 • עזרה בהזנת קלט ובמילוי טפסים.
 • עיצוב ברור, קריא ונקי.
 • אפשרות לתיקון שגיאות קלט בטפסים.

מהם היתרונות של אתר נגיש?

בניית אתר נגיש או הנגשת אתר קיים, על פי התקן הישראלי והתקנות המחייבות, מקנה יתרונות חשובים הן לבעלי ולמפעילי האתרים והן לאנשים עם מוגבלות. היתרונות המרכזיים להנגשת האתר הם:

 • הנגשת האתר מאפשרת גם לאנשים עם מוגבלות לגלוש בו, לקבל מידע ושירותים ולבצע פעולות שונות.
 • האתר המונגש נוח לשימוש גם על ידי האוכלוסייה המבוגרת וניתן לקבל טראפיק גבוה יותר.
 • הנגשת האתר מסייעת במאמצי קידום האתר בגוגל ובשאר מנועי החיפוש (דירוג גבוה יותר על ידי האלגוריתם).
 • תדמית של אתר מנצח ומתקדם הדואג גם לאנשים עם מוגבלות.
 • הנגשת אתר מכירות מסייעת בגידול בהיקפי המכירות.
 • הנגשת האתר משפרת את הנראות שלו במסכי המובייל, וגם קל יותר לגלוש בסמארטפון באתרים המונגשים.

תקנון להנגשת אתרים

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998, הוא החוק הבסיסי שעוסק בזכויות של אנשים עם מוגבלות. מכוח החוק נחקקו תקנות רבות נוספות העוסקות בנגישות, ובהן גם תקנות נגישות השירות. התקנות אושרו בחודש דצמבר 2012 ונכנסו לתוקף ב-25 באוקטובר 2013. בין התקנות שחוקקו נכלל סעיף העוסק ומפרט את נושא הנגשת אתרי האינטרנט, התקנון קובע מה נדרש מבעלי האתר לבצע על מנת לעמוד בתקנות החדשות ובהוראות החוק.

בסעיף 35 לתקנון להנגשת אתרים נקבע כי אתר אינטרנט המציע שירות ציבורי או מידע בנושא שירות ציבורי, חייב להנגיש את האתר ולעמוד בתקן הנגישות 5568 של מכון התקנים הישראלי. התקן הישראלי מבוסס על התקן הבינלאומי של ארגון ה-W3C, התקן הבינלאומי הוא Web Content Accessibility Guidelines 2.0.

עד מתי יש להנגיש את אתר האינטרנט?

אתר קיים – יש להנגיש את האתר הקיים תוך 3 שנים ממועד פרסום התקנות ועד לתאריך 25 באוקטובר 2016.

תוספת לאתר קיים – יש להנגיש כל תוספת לאתר קיים לאחר 25 באוקטובר 2015 במועד ההוספה.

אתר קיים שהונגש לרמת A אתר שהונגש לרמה A עד 25 באוקטובר 2014 פטור מהנגשה לרמה AA, למעט אתרים של רשויות ציבוריות.

אתר חדש – האתר החדש חייב להיות נגיש החל מ-25 באוקטובר 2015.

התנסות למשך 14 יום חינם

התנסות למשך 14 יום חינם